http://www.sharif.ir/archive/fa/news/1389/08/09/br.jpg

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در این باره گفت: شبکه مغز موجودات زنده، شبکه‌های پیچیده‌ای هستند که هنوز نحوه عملکرد و اتصال اجزای آن‌ها به صورت کامل مشخص نشده است. در سال‌های اخیر با استفاده از معیارهائی که برای تحلیل گراف‌ها وجود دارند، شبکه مغز موجودات زنده را مورد بررسی قرار داده‌اند. با این روش برخی از ویژگی‌های آن‌ها را مشخص می‌کنند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حمیدرضا ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه گفت: این تحقیقات ابتدا بر روی شبکه‌های مغزی جانوران بررسی شد و پس از آن نتایج مشابهی بر روی شبکه‌های مغزی انسان بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان دادند که شبـکه‌های مغـزی دارای توپولوژی جهان کودک (small world) هستند. 
ربیعی افزود: این نتایج معمولاً با بررسی سطوح خاکستری موجود در شبکه‌های مغزی حاصل از داده‌های MRI یا تحلیل دیتای EEG بدست می‌آیند. 
دکتر ربیعی گفت: در این طرح به مدل‌سازی شبکه مغزی انسان با استفاده از دیتای EEG پرداخته می‌شود و هدف آن پس از استخراج شبکه مغزی، معین کردن شاخص‌های مختلف این شبکه همچون طول کوتاه‌ترین مسیر، کارایی عمومی، کارایی محلی، کلاسترینگ، همبستگی و ... می‌باشد. 
وی گفت: در حالات مختلف فعالیت، استراحت و یا بروز بیماری‌های مختلف مقادیر مربوط به این شاخص‌ها تغییر می‌یابند و ممکن است با استفاده از این تغییرات بتوان نوع بیماری و بروز آن را تشخیص داد.


منبع:
http://lovelya1995.mihanblog.com